Политика за поверителност

Taзи пoлитикa ce oтнacя дo използването и обработката на лични данни в yeбcaйт https://osuznavam.com/

Политиката за защита на личните данни има за цел да разясни как и защо събираме и обработваме Вашите лични данни. „Лични данни“ е общ термин за всяка информация или набор от информация, която Ви или може да Ви идентифицира в комбинация с друга такава. От този тип е информацията, която споделяте с нас – желаната от Вас услуга в уеб сайта https://osuznavam.com/, изборът относно маркетинговите съобщения, които желаете да бъдат изпращани до Вас и други. Политика разяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и законови защити.

Дата на влизане в сила: 25.05.2018 г.
Последна промяна: 13.06.2018 г.

Компетентен контролен орган по защита на личните данни:

Дружество: КЗЛД
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Телефон: 02/ 915 3 518
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Събиране, обработка и съхранение на Вашите лични данни – същност

Ние (Администрация) събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни въз основа на използването на уеб сайта ни, достъпен на адрес https://osuznavam.com/ и за да отговорим на Вашите изисквания за достъп до качествени услуги, предоставяне на достъп до определени функционалности на уеб сайта, регистрация за имейл бюлетин и/или организирани от нас събития, участия в онлайн проучвания, дискусионни групи или форуми, за маркетингови дейности. https://osuznavam.com/ (Администрация) събира, обработва, съхранява и защитава Вашите лични данни, съобразено с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Администрираме Вашите лични само след Вашето изрично съгласие за:

 • Изпълнението на задълженията ни по сключен договор;
   • Легитимни наши (Администрация) или на трети страни интереси, като например изпълнение на задължения към;
    • КЗЛД
    • НАП
    • МВР
    • Други
   • Предоставяне на пълна функционалност при използването на уеб сайта;
   • Счетоводни цели;
   • Статистически цели;
   • Маркетингови цели;
   • Изпращане на информационен/маркетингов бюлетин след изрично съгласие;
   • Осъществяване на връзка с потребител/клиент;

    Начини на получаване на лични данни

    Ние (Администрация) събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Можем да получим Вашите лични данни след доброволното им предоставяне чрез:

    • Изпращане на писмо чрез имейл;
    • Попълване на бриф;
    • Участие в наши промоции, игри и други събития;
    • Изпращане на обратна връзка;
    • Предоставяне на „Оферта“
    • Сключване на „Договор“ за предоставяне на Услуги, описани на адрес https://osuznavam.com/uslugi/

    Тип лични данни, които се събират

    Ние (Администрация) събираме, обработваме и съхраняваме следният тип лични данни:

    • Данни за вас: Име, телефонен номер;
    • Данни за контакт: Имейл адрес;
    • Данни за местонахождение: Адрес на местоживеене, адрес за кореспонденция;
    • Финансови данни: Данни за банкови сметки и данни за издаване на данъчна фактура;
    • Маркетингови и комуникационни данни: Вашите предпочитания за получаване на маркетингови съобщения от нас, както и комуникационни предпочитания;
    • История на посещение: Проследяваме интересите Ви, за да установим типа съдържание, който предпочитате;
    • IP адрес;

    Ние (Администрация) не събираме чувствителни лични данни за Вас:

    • Расови;
    • Етническа принадлежност;
    • Религиозни убеждения;
    • Сексуална ориентация;
    • Политически възгледи;
    • Членство в организации;
    • Информация за здравословно и генетично състояние;
    • Биометрични данни;
    • Наказателна отговорност;