Slide 2

Slide 2

„Тайната на промяната е да фокусираш цялата си енергия не върху борба със старото, а върху изграждане на новото.“
– Сократ