Slide 3

Slide 3

„Ние не виждаме нещата такива, каквито са, ние ги виждаме такива, каквито сме ние“ – Имануел Кант