Услуги

Услуги

Мога да Ви съдействам при следните състояния и при други конкретни заявки от Ваша страна:

Повишена тревожност

Работа по налични натрапливи мисли и/или катастрофално мислене; Олекотяване на високата тревожност и изграждане на нови стратегии за справяне.

Развитие на партньорските и семейни взаимоотношения

Трудности в намирането или задържането на партньор; Конфликти във връзката; Подкрепа при раздяла или развод; Работа с прекомерена ревност или неувереност във връзката;

Депресия

Загуба на смисъл; Липса на мотивация; Понижени позитивни емоции; Тъга; Гняв;

Насоки на бъдещи или настоящи родители

Информация относно важните етапи в детското развитие; Възпитаване на ценности и увереност в детето; Подкрепа в посока новата семейна динамика и роли;

Родилна и следродилна депресия

Емоционална подкрепа през един от най-сензитивните моменти на една жена и преминаването по възможно най-спокоен начин; Развиване усещането за значимост; Възвръщане на жизнеността; Подготовка за новата роля и промяната в динамиката и др.

Развитие на мъжка и женска роля

Решаване на казуси в областта на сексуалните взаимоотношения; Развитие на личностни характеристики; Балансиране на мъжка и женска енергия.

Панически атаки

Изграждане на нови техники за саморегулация при повишена тревога; Работа върху страхът от загубата на контрол и страха от полудяване, и др.

Разстроено отношение към храненето

Анорексия невроза; Булимия невроза; Хиперфагия; Орторексия и др.;

Понижена самооценка

Разглеждане в дълбочина наличните способности и умения; Преоценка на вярванията за самия/самата себе си; Изграждане на нови модели за справяне.

Фобии

Социална фобия; Фобия от животни; Агорафобия; И други специфични фобии.

Гняв и лесна избухливост

Изкарване на потиснат гняв; Трансформиране на гнева в здрава агресия;

Трудности в работата или образованието

Съдействие на студенти или работещи, които искат да постигнат целите си по-бързо и качествено; Усещане на удовлетвореност от намерената професия; Откриване на вътрешните ресурси, сили и мотивация за академични и работни постижения.

Консултиране на тийнейджъри

Изграждане на стабилни основи в ценностната система, с цел по-уверени стъпки в живота като възрастен; Намиране на посока на академично и професионално развитие; Разстройства на храненето в тийнейджърска възраст; Зависимости; Работа с ниска себеоценка; Липса на мотивация, депресивност и др.; Работа с идентичността.